In Nederland wordt dagelijks hard gewerkt aan de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, waarbij voortdurend aandacht wordt besteed aan het vinden van een juiste balans tussen de woon-, werk- en leefomgeving van mensen. Om deze optimale balans te vinden, werkt Mainfield nauw samen met verschillende type opdrachtgevers in de bouwkolom, zoals ingenieurs- en adviesbureaus, aannemers, installatiebedrijven, energiebedrijven, toeleveranciers en overheden. Hierdoor zijn wij vanaf het prille begin tot en met de uiteindelijke realisatie en het beheer en onderhoud betrokken bij diverse toonaangevende projecten binnen de bouw, civiele techniek en installatietechniek. Om u meer beeld te geven van deze projecten, vindt u hieronder een selectie van projecten waar onze medewerkers bij betrokken zijn (geweest). 

Project Stationsgebied Driebergen – Zeist

Het stationsgebied van Driebergen – Zeist wordt de komende jaren volledig vernieuwd en dat is niet voor niets. Een groot tekort aan parkeerplaatsen, voortdurende files bij de spoorovergang en overvolle fietsstallingen nabij het station: het gaat allemaal tot het verleden behoren. Er zal een nieuw station worden gerealiseerd inclusief een nieuw busstation en een nieuwe parkeergarage die ruimte gaat bieden voor 600 auto’s. Daarnaast wordt onder het station een fietsenstalling gerealiseerd en zal het stationsplein ónder het spoor doorlopen, wat zal zorgen voor een verbetering van de veiligheid voor fietsers en voetgangers. Al deze werkzaamheden zullen vanaf 2017 worden gerealiseerd in dit complexe gebied.

Mainfield heeft een bijdrage geleverd aan dit project door de inzet van twee 3D ontwerpers. Als 3D wegontwerper is het van belang een goede vertaalslag te maken van de wensen van de klant en de functionele eisen naar een functioneel ontwerp. Onder andere door het gebruik van BIM en Civil3D zijn ontwerpmodellen gemaakt en uitvoeringstekeningen vervaardigd, waardoor mogelijke knelpunten in een vroeg stadium gesignaleerd worden. Door het op een juiste manier toepassen van deze modellen is het mogelijk om innovatieve oplossingen te bedenken voor complexe ontwerpvraagstukken en het uitvoeringsproces efficiënter te laten verlopen.

 

Project Sportpark op tunneldak Rijksweg A4

Bovenop het tunneldak van de rijksweg A4 is in 2016 een groot sportpark gerealiseerd waar diverse sporten kunnen worden uitgeoefend en waar verschillende verenigingen zich zullen gaan huisvesten. Bestaande verenigingen krijgen daarmee een modern onderkomen waardoor zij zich verder kunnen ontwikkelen. Tegelijkertijd zorgt de ruimte die vrijkomt voor nieuwe kansen voor moderne woningbouw.

Dat het hier om een uniek project gaat, moge duidelijk zijn. Bovenop het tunnellichaam zijn vier voetbalvelden en twee handbalvelden gerealiseerd. Er is een parkeergarage gebouwd en tevens een indoor atletiek-, honkbal- en cricketaccommodatie. Daarnaast is een groot sportverzamelgebouw gerealiseerd inclusief horecavoorziening en kleedruimtes voor de verschillende sporten. Door de aanleg van een park, diverse groenelementen, moderne geluidsschermen en speeltoestellen zou je bijna vergeten dat enkele tientallen meters onder je een van de belangrijkste rijkswegen van Nederland ligt en dagelijks duizenden voertuigen voorbijrazen…

Mainfield heeft een bijdrage geleverd aan dit unieke project door de inzet van een werkvoorbereider op projectlocatie, die betrokken is geweest bij diverse civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden in de uitvoeringsfase.

 

Project Bouw Gerechtsgebouw in Breda

Samen met enkele zusterbedrijven is onze opdrachtgever betrokken bij de realisatie van het Gerechtsgebouw van Breda, een toonaangevend en zeer prestigieus project voor de stad en haar directe omgeving. De totale oppervlakte van het te realiseren gerechtsgebouw bedraagt circa 33.000 m2 bruto vloeroppervlakte exclusief een parkeervoorziening en terreininrichting.

Om alle activiteiten in goede banen te leiden worden de verschillende werkzaamheden opgepakt door enkele specialistische zusterbedrijven, die in gezamenlijkheid het gehele project realiseren. Voor één van deze zusterbedrijven heeft Mainfield een deel van de werkvoorbereiding uit handen genomen door een medewerker in te zetten die zich heeft bezig gehouden met vergunningverlening, tekenwerk, inkoop en de afstemming van verschillende projectgerelateerde aspecten met diverse stakeholders.

De uitdaging bij deze werkzaamheden ligt in het bijzonder in het integrale karakter van dit project. Van een professional wordt enerzijds verwacht dat hij of zij in staat is technische kennis in te brengen vanuit zijn of haar specialistische vakgebied, anderzijds is het van belang dat de betreffende medewerker vanuit een brede scope het complete geheel ziet en daar op een juiste manier op anticipeert.

 

Project Woningbouw Clarissenhof te Tilburg

Het project Clarissenhof ligt in het hart van Spoorzone 013 in Tilburg. Deze locatie heeft een rijk verleden, want voorheen stonden hier kloostergebouwen en had NS haar werkplaats. Anno 2017 wordt hier een nieuwe buurt gerealiseerd met een divers woonprogramma: grondgebonden woningen, kleinschalige appartementengebouwen en een tweetal woontorens. Daarnaast is er ruimte voor werken aan huis en kleinschalige horeca. Het bouwproject in Tilburg is nog volop in uitvoering, het betreft een project met een omvang van ca. 30.000.000 euro op een unieke locatie. Toekomstig bewoners lopen straks vanuit hun achtertuin zo de Tilburgse binnenstad in en ook het station is op korte loopafstand.

Mainfield werkt als preferred supplier voor deze VolkerWessels organisatie. Mainfield heeft momenteel meerdere medewerkers die actief zijn op dit prestigieuze bouwproject, waaronder een bouwkundig werkvoorbereider, een hoofduitvoerder en een uitvoerder bouw. Ook is via Mainfield een projectadministrateur werkzaam die nauw betrokken is op dit grote bouwproject. Het project zal begin 2018 worden opgeleverd.

 

Project Gebouwgebonden installaties Enexis

Mainfield werkt nauw samen met diverse nichespelers in de installatietechniek. Één van deze opdrachtgevers is verantwoordelijk voor het meerjarig onderhoudscontract van diverse Enexis gebouwen in de regio Zuid-Nederland, specifiek voor alle gebouwgebonden installaties. Dit betreffen dus zowel de werktuigbouwkundige alsook de elektrotechnische installaties, zoals de complete HVAC van een gebouw.

Via Mainfield zijn een service technicus W installatietechniek en een projectleider W installatietechniek werkzaam op dit project, waarbij de betreffende medewerkers multidisciplinair ingezet worden. Het gaat om complexe en uitgebreide installaties, die voor een belangrijk deel moeten bijdragen aan de duurzaamheid van het kantoorgebouw. Zelfs de parkeerplaatsen zijn overdekt met zonnepanelen om optimaal gebruik te maken van energievoordelen.

Mainfield werkt nauw samen met kwalitatief hoogwaardige partners in de installatiebranche, waardoor we voor medewerkers legio mogelijkheden hebben om betrokken te zijn bij mooie en uitdagende projecten.

 

Project DSM Chemelot campus in Geleen

Het DSM Chemelot terrein in Geleen is één van de grootste industrieterreinen van Europa. Met meer dan 50 bedrijven wordt hier dagelijks gewerkt aan technische innovaties en optimalisatie van processen en projecten. In een dergelijke omgeving worden projecten steeds integraler uitgevoerd waardoor diverse technische disciplines samenkomen, waaronder de bouw, infra, installatie en elektrotechniek. Deze manier van werken vraagt om specialistische professionals die vanuit een brede (technische) scope adviseren en complexe projecten coördineren.

In de afgelopen jaren zijn verschillende medewerkers via Mainfield werkzaam (geweest) op het DSM Chemelot terrein. Zo hebben onder andere een service coördinator W installatietechniek, een service technicus W installatietechniek en werkvoorbereider W installatietechniek hun bijdrage geleverd aan de realisatie en verdere optimalisatie van projecten. Deze professionals zijn voor verschillende opdrachtgevers actief, in het bijzonder gaat het hierbij om bedrijven uit de installatiebranche. Zeker voor de regio Limburg is het een een erg aantrekkelijke omgeving om werkzaam te zijn.