Project Bouw Gerechtsgebouw in Breda

Samen met enkele zusterbedrijven is onze opdrachtgever betrokken bij de realisatie van het Gerechtsgebouw van Breda, een toonaangevend en zeer prestigieus project voor de stad en haar directe omgeving. De totale oppervlakte van het te realiseren gerechtsgebouw bedraagt circa 33.000 m2 bruto vloeroppervlakte exclusief een parkeervoorziening en terreininrichting.

Om alle activiteiten in goede banen te leiden worden de verschillende werkzaamheden opgepakt door enkele specialistische zusterbedrijven, die in gezamenlijkheid het gehele project realiseren. Voor één van deze zusterbedrijven heeft Mainfield een deel van de werkvoorbereiding uit handen genomen door een medewerker in te zetten die zich heeft bezig gehouden met vergunningverlening, tekenwerk, inkoop en de afstemming van verschillende projectgerelateerde aspecten met diverse stakeholders.

De uitdaging bij deze werkzaamheden ligt in het bijzonder in het integrale karakter van dit project. Van een professional wordt enerzijds verwacht dat hij of zij in staat is technische kennis in te brengen vanuit zijn of haar specialistische vakgebied, anderzijds is het van belang dat de betreffende medewerker vanuit een brede scope het complete geheel ziet en daar op een juiste manier op anticipeert.