Privacy en cookieverklaring

Mainfield BV respecteert de privacy van alle kandidaten, opdrachtgevers en bezoekers van haar website (https://www.mainfield.nl). Op onze website worden privacygevoelige gegevens verwerkt en daarom dragen wij ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die u Mainfield verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacy en cookieverklaring is van toepassing op alle websites van Mainfield.

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren, verzamelen en verwerken wij relevante persoonsgegevens van iedereen die met ons een samenwerking aangaat. Mainfield gaat vertrouwelijk, zorgvuldig en verantwoord om met uw persoonsgegevens.

Met deze verklaring maken wij u duidelijk waarom Mainfield bepaalde informatie verzamelt, hoe wij u privacy beschermen, welke rechten u heeft en onder welke voorwaarden wij de informatie aan u of aan derden verstrekken. Hierbij nemen wij de regels en eisen in acht die voortkomen uit de (aankomende) Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent ook dat wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Mainfield BV bepaalt het doel en de middelen van de gegevensverwerking en is daarmee de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring wordt toegelicht welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en waarom wij dat doen. Ons advies is om deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4-5-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Mainfield verzamelt uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of wanneer u zichzelf op een andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van de dienstverlening die wij bieden. Deze gegevens kunnen ook door Mainfield verzameld worden wanneer u deze heeft geplaatst op publieke middelen of kanalen (zoals jobboards of Linkedin) waaruit blijkt dat u interesse heeft in dienstverlening die gericht is op het vinden van werk. In een dergelijke situatie zal Mainfield contact met u opnemen met de vraag of u gebruik wil maken van onze diensten en of u zichzelf wil (laten) inschrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit privacy statement. Wanneer u persoonsgegevens heeft verstrekt, zal Mainfield uw gegevens opnemen in haar databestand teneinde onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Bij inschrijving:

 • NAW gegevens, e-mail, adres, postcode, telefoonnummer, werkervaring, begeleidende brieven.
 • Curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring (optioneel)
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan (optioneel)
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Referenties en getuigschriften of andersoortige gegevens die betrekking kunnen hebben op het beoordelen van geschiktheid van kandidaten (optioneel)
 • Pasfoto op vrijwillige basis (optioneel)
 • Links naar persoonlijke webpagina’s (optioneel)
 • Video’s (optioneel)

Bij de inschrijving voor kandidaten vermelden we expliciet welke gegevens u optioneel zou kunnen toevoegen. Hoe meer informatie wij ontvangen, des te beter wij onze dienstverlening kunnen laten aansluiten op uw behoeftes. Voor het merendeel van de gevraagde gegevens staat het u vrij om deze gegevens wel / niet te verstrekken.

Bij plaatsing van een medewerker hebben wij aanvullende gegevens nodig t.b.v. de personeels-, salaris- en verzuimregistratie alsmede de medische geschiktheid in het kader van VCU. Deze gegevens delen wij met onze backoffice partner die zorgdraagt voor alle personeels-, salaris en verzuimregistratie. Met onze backoffice partner hebben wij een overeenkomst gesloten waarin alle genoemde zaken in deze privacyverklaring zorgvuldig nageleefd en behartigd worden.

Bij plaatsing van een medewerker gaat het o.a. om de volgende gegevens:

 • nationaliteit, BSN-nummer, kopie- van het originele ID bewijs, eventuele werkvergunning.
 • overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie en medische geschiktheid (t.b.v. VCU) alsmede overige informatie die noodzakelijk is voor het verwerken van de plaatsing en/of noodzakelijk voor juridische/fiscale/ commerciële doeleinden.

Waarom verzamelen we uw gegevens?
We gebruiken uw gegevens voor normale bedrijfsdoeleinden van Mainfield, dat wil zeggen het bemiddelen tussen kandidaten en opdrachtgevers op de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt Mainfield diensten aan op het gebied van carrièreplanning en advies. Voor het zo goed mogelijk uitvoeren van onze dienstverlening en onze diensten voortdurend te verbeteren, slaan wij gegevens op. Dit doen wij ook om u de hoogte te houden van onze bedrijfsontwikkelingen en (nieuwe) diensten.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?
Alle gegevens die worden verzameld, verwerkt en opgeslagen door Mainfield worden gebruikt voor de navolgende doeleinden:

 • Voor het ‘searchen’ naar opdrachten/functies/vacatures en het ‘matchen’ hiervan zo optimaal mogelijk en op maat te laten gebeuren, ofwel het ‘bemiddelen’ van kandidaten.
 • Het adviseren en/of begeleiden van een actieve of toekomstige loopbaan.
 • Voor een correcte en wettelijk verplichte administratie ter uitvoering van een eventuele arbeids- of bemiddelingsovereenkomsten.
 • Om u zowel per e-mail, telefoon en/of post op de hoogte te houden van onze dienstverlening.
 • Om u op de hoogte te houden van onze marketing activiteiten zoals evenementen, nieuwsbrieven en/of trainingen.
 • Om onze website en andere systemen up-to-date te kunnen houden alsmede het ontwikkelen hiervan.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen om zodoende u te kunnen bemiddelen naar onbepaalde of bepaalde tijd werk, danwel een opdracht.
 • Voor managementdoeleinden, het ondervangen van interne controles en bedrijfsveiligheid alsmede het laten uitoefenen van audits en accountantscontroles.
 • Voor kwaliteitsdoeleinden ten aanzien van een (kwaliteit) certificering
 • Voor naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van de arbeidsrelatie. Hierbij moet u denken aan arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving.

Met wie kan Mainfield uw persoonsgegevens delen?
Mainfield is als intermediair actief en kan daarom uw gegevens delen met gelieerde organisaties, backoffice partners, opdrachtgevers, verwerkers die namens Mainfield diensten verlenen en leveranciers. Mainfield zal uw gegevens uitsluitend delen nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven.

In geval van een gerechtelijk bevel of vonnis kan Mainfield ertoe verplicht worden om persoonsgegevens te delen.

Marketing en reclame
Wij kunnen u op gepaste tijden ook op de hoogte brengen van onze nieuwe en bestaande producten en diensten. Dit doen wij onder andere per e-mail, nieuwsbrief en via social media. Met de online nieuwsbrief bieden wij een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Verstrekking van gegevens aan derden
Uw gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van uw verzoek. Daarbuiten delen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden. Wel zijn op onze website social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom aan de privacy-verklaringen te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die aan de hand van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op een device wordt geplaatst en door uw browser op de harde schrijf van uw computer, mobiele telefoon of tablet wordt geplaatst. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer worden herkend door onze website. Deze cookies beschadigen uw computer niet en maken geen inbreuk op uw privacy. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt een mededeling getoond waarin wij toelichten waarom wij cookies gebruiken. Uw verdere gebruik van onze website vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

We maken gebruik van permanente cookies, sessiecookies en cookie control cookies. Deze functionele en technische cookies zijn noodzakelijk om de website van Mainfield te laten functioneren. Deze cookies bevorderen het gebruiksgemak. Dit kunnen bijvoorbeeld de filteropties zijn bij het zoeken naar passende vacatures. Deze cookies worden automatisch weer verwijderd zodra u de webbrowser afsluit. Indien gewenst kunt u deze cookies uitschakelen via de instellingen van uw browser.

Met derden die cookies plaatsen, hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Desalniettemin hebben wij geen volledige grip op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen wij u graag naar de privacy-verklaringen van de betreffende aanbieders.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Raadpleeg hiervoor de help-functie in uw browser. Het is mogelijk dat onze website na het uitschakelen van cookies niet optimaal meer gebruikt kan worden.

Google Analytics
Voor het bijhouden van statistieken maken we gebruik van Google Analytics (analytische cookies). Dit doen we om te weten hoe bezoekers onze website gebruiken om op basis daarvan onze website te verbeteren en het gebruikersgemak te verhogen. Met Google hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten waarin we afspraken hebben gemaakt over de omgang met onze data. Hierbij hebben we Google Analytics privacy-vriendelijk ingesteld. We hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten of de gegevens te delen. Ook laten wij het laatste octet van het IP-adres van onze website-bezoeker verwijderen, waardoor uw persoonsgegevens optimaal worden beschermd.

Social Media
Op onze website zijn verschillende social media buttons opgenomen, zoals Linkedin, Facebook en Twitter. Zodra u klikt op deze buttons, wordt u doorverwezen naar het betreffende social mediakanaal. Voor de cookies die deze social media kanalen gebruiken, verwijzen wij u naar de privacy verklaringen van de betreffende social media kanalen. Wij hebben hier geen invloed op.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om de gevraagde diensten aan u te leveren en daarmee niet langer dan nodig. Hierbij nemen wij wettelijk gestelde bewaartermijn in acht.

Beveiliging
Mainfield heeft diverse technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorg te beschermen tegen misbruik, ongeautoriseerde toegang, verlies, onrechtmatige vernietiging, wijziging, verkrijging of openbaarmaking. Zo maken wij gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd.
Ondanks de door Mainfield genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. Mainfield kan hiervoor nooit op enigerlei wijze voor aansprakelijk worden gesteld.

Gebruikersvoorwaarden
Mainfield besteedt de grootste zorg aan de samenstelling van haar website. Desondanks is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Mainfield aanvaardt hiervoor geen enkele vorm van aansprakelijkheid. Op de website van Mainfield en op de social media kanalen worden tevens regelmatig links gedeeld naar websites van partners, relaties of andersoortige partijen. We adviseren u om eveneens de privacy en cookie reglementen van deze websites te bestuderen indien u besluit om op een link te klikken.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
Voor vragen omtrent ons privacy beleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Tevens kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken.

Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens die gekoppeld zijn aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens onjuist zijn, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om deze reden adviseren wij u om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Klachten over de verwerking van uw persoonsgegeven nemen wij graag in behandeling om op die manier zo goed mogelijk antwoord te geven op uw vragen. Op grond van de privacywetgeving heeft u eveneens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Mainfield BV
Saal van Zwanenbergweg 11
5026 RM Tilburg
info@mainfield.nl

Kunnen wij je helpen?

Laat een bericht achter

Popup
reCAPTCHA