Missie
Mainfield draagt bij aan de ontwikkeling en ambities van mensen en organisaties in de technische sector. We blinken uit in het achterhalen van de vraag achter de vraag en het optimaal benutten van ons verregaande netwerk door op een persoonlijke manier te bouwen aan duurzame relaties. We zijn duidelijk in onze communicatie en hechten veel waarde aan het nakomen van gemaakte afspraken. Hierdoor ontstaan energieke vormen van samenwerking met als uitkomst een maximaal resultaat voor alle betrokken partijen.


Visie

De toenemende integraliteit in projecten vraagt om intensievere samenwerkingsvormen vanuit alle betrokken disciplines en tussen de diverse schakels in de keten. In combinatie met het groeiende tekort aan technici ontstaan grote uitdagingen voor zowel organisaties als professionals. Mainfield ontzorgt hierin middels een proactieve en doordachte aanpak gebaseerd op samenwerking en vertrouwen, waardoor alle partijen zich kunnen richten op het ‘hoofdveld’ waarin zij zich begeven.