Door de veranderende werkwijze in de sector heeft de aannemer een meer centrale rol in het bouwproces ingenomen. De verschuiving van verantwoordelijkheid van opdrachtgever naar opdrachtnemer heeft gezorgd voor een andere benadering van risico’s en risicobeheersing, van contracten en contractvormen en van kennis en kunde over ontwerp, uitvoering en beheer en onderhoud van (integrale) projecten. Deze vernieuwingen vragen om andere soorten functies en vaardigheden.
Mainfield werkt voor klein tot middelgrote aannemers met een regionaal karakter alsmede de landelijk opererende partijen die zich richten op multidisciplinaire projecten.

 

Enkele van onze opdrachtgevers binnen de aannemerij: