Disclaimer

Mainfield BV besteedt veel zorg en aandacht aan het zo optimaal en gebruiksvriendelijk mogelijk houden van de website https://www.mainfield.nl. De items die op onze website worden gepubliceerd, kunnen dagelijks wijzigen. Ondanks de grote zorg en aandacht, kan het zijn dat bepaalde informatie onjuist of onvolledig wordt weergegeven. Indien u van mening bent dat onze website onvolledig is of fouten bevat, dat is het mogelijk om dit aan ons kenbaar te maken door een email te sturen naar info@mainfield.nl. Ook voor vragen, suggesties en andersoortige opmerkingen kunt u via dit emailadres contact met ons opnemen.

 

Eventuele wijzigingen op onze website kunnen op ieder moment en met onmiddellijke ingang worden aangebracht, zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Mainfield verricht de nodige inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website actueel blijft. Desalniettemin kan het zijn dan onze website onjuiste of onvolledige informatie bevat. Mainfield sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website. Mainfield kan eveneens op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor directe danwel indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie die middels deze website is verkregen.

 

De informatie in e-mailberichten (inclusief bijlagen) die verstuurd worden door Mainfield, zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. Op alle offertes en opdrachten tussen opdrachtgevers en Mainfield zijn de algemene voorwaarden van Mainfield van toepassing. Deze worden op verzoek kosteloos toegezonden. Mainfield kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele virussen die mogelijk in of met emails worden overgebracht.

Mainfield behoudt zich het recht om deze disclaimer op ieder gewenst moment aan te passen.

.

Kunnen wij je helpen?

Laat een bericht achter

Popup
reCAPTCHA