Bouwsector: vastgeroest of nog altijd op de goede weg?

Het steeds sterker klinkende geluid over de aantrekkende markt en het vertrouwen in de toekomst van de bouwsector werd afgelopen week bevestigd toen ik de titel van het sectorrapport van de ABN AMRO voor ogen kreeg. ‘De Bouwsector stoomt door’ laat niets aan duidelijkheid te wensen over: het gaat goed met onze sector en dat mogen we weten ook! Na jaren van malaise en pessimisme laat vrijwel iedere branche in de bouwsector momenteel weer groeiende omzetcijfers zien met de woning- en utiliteitsbouw als beste jongetje van de klas. Hulde! Daar mogen we best eens bij stilstaan en oprecht trots op zijn, want de afgelopen jaren hebben ons doen beseffen dat het zeker geen vanzelfsprekendheid is dat er uitsluitend zwarte cijfers worden geschreven en iedereen verzekerd is van zijn of haar baan. De uitdaging voor nu en de nabije toekomst is daarom vooral gericht op het doortrekken van deze positieve trend. De vraag is echter of we ook voldoende hebben geleerd van deze jaren van ongekende tegenspoed.

Met ruim 10 jaar werving & selectie ervaring in de bouwsector heb ik zowel de goede alsook slechte tijden van dichtbij mogen meemaken en ervaren. Wat me opvalt is dat alle – zogenaamd – actuele thema’s in die 10 jaar nagenoeg hetzelfde zijn gebleven. In 2007 was ik al werkzaam in een traditionele sector met relatief weinig ruimte en aandacht voor innovatie en duurzaamheid en bleek er een immense schaarste aan goed opgeleid technisch personeel te zijn. Organisaties in de keten dienden meer te gaan samenwerken, er werd focus gelegd op partner- & preferred supplierships en om het personeelstekort een halt toe te roepen werd uitvoerig gesproken over het aanpassen van bestaande functieprofielen, veel meer gericht op competenties en ‘zachte’ criteria in plaats van de ‘harde’ technische eisen.

Anno 2017 zijn het nog altijd dezelfde thema’s die de revue passeren in de gesprekken en discussies die ik vrijwel dagelijks met klanten en bouwprofessionals voer. Het is echter een veel te voorbarige conclusie om te denken dat we daarom in de afgelopen jaren weinig tot geen vooruitgang hebben geboekt in onze sector. Sterker nog: het zijn juist deze gesprekken en onderwerpen die voor mij de bevestiging zijn, dat we nog steeds op de goede weg zitten! De structurele behoeftes aan verdere innovatie en ketensamenwerking en het vinden van oplossingen voor het schreeuwende tekort aan goed opgeleid personeel staan immers nog steeds bovenaan onze agenda. Het laat zien dat we ons niet uit het veld hebben laten slaan door een bouwcrisis meer of minder en dat we als sector ons meer dan ooit bewust zijn van welke thema’s we met elkaar hebben te slechten om gestaag door te groeien. We werken weloverwogen en doordacht aan de verdere verbetering van deze breed gedragen behoeftes. De weg is lang en onvoorspelbaar, maar we zijn vastberaden en de resultaten worden iedere dag een beetje meer zichtbaar. Juist daarom kijk ik met vertrouwen naar de toekomst en deel ik de titel van het sectierapport van ABN AMRO maar al te goed. De bouwsector stoomt door, dit is pas het begin!

Bart van Beek
Adviseur / Partner bij Mainfield